Day 1: 10 things about your appearance (clothes, face, hair, height, smile, piercings, tattoos).


(bilder från we♥it, klicka på dom för länk)

1. Jag är 168, 5 cm lång.

2. Mina ögon är gröna.